SEXDAM.NL SEXDAM.NL SEXDAM.NL SEXDAM.NL

Hou het internet veilig

Graag laten wij weten dat wij zo goed mogelijk de inhoud van onze gallery's te controleren. Zodra wij merken dat iets niet in de haak is, zullen wij dit zo snel mogelijk verwijderen en eventueel de juiste instantie's inlichten! Help ons mee!

Legaliteit:

Alle foto’s en films op deze site zijn genomen met personen die op het moment van de opname 18 jaar of ouder waren. Indien U eender waar op het internet illegale dingen (zoals kinderpornografie en dergelijke) vindt, zou ik U vriendelijk willen vragen dit te melden op één van onderstaande adressen: (ze bieden allemaal eventueel de mogelijkheid op anonimiteit)

Childfocus
Netnanny
Cyberpatrol
Cybersitter

of indien U absoluut geen vertrouwen heeft in het al dan niet anoniem zijn, kunt u mij met een anoniem mailtje op de hoogte brengen, dan onderneem ikzelf de nodige stappen info@sexdam.nl.

Copyright
Alle foto’s op de site zijn met copyright beschermd, gelieve dit copyright te respecteren. Zoniet maakt u zich schuldig aan het verbreken van het auteursrecht. Elke inbreuk zal worden gemeld aan de federale overheid in Nederland, België en/of andere landen.

Persoonlijke gegevens
De gegevens door u verstrekt om toegang te krijgen tot de nieuwsbrief, downloads en/of andere pagina’s van onze site worden strikt geheim gehouden bij ons. Uw gegevens zullen nergens anders doorgegeven, doorverkocht of uitgeleend worden.

Alle door ons gelinkte pagina’s onderhouden hetzelfde principe, dus uw gegevens zijn via deze site volledig veilig. Ook bij de in te bellen pagina’s wordt de anonimiteit voorzien.

Indien u over deze disclaimer opmerkingen heeft, kunt u deze steeds melden via info@sexdam.nl echter zijn ze niet onderhandelbaar over de principes ervan. Verwoording kan desgewenst en na controle van wettelijkheid worden aangepast.

Help ons om het internet te herschapen naar een veilig plaats, zodat onze kinderen nu en later zorgeloos zouden kunnen surfen!

Het is u toegestaan de op deze website beschikbare gegevens en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits (1) auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen, (2) de op deze website beschikbare gegevens en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatie- en niet-commerciële of persoonlijke doeleinden worden gebruikt, (3) de op deze website beschikbare gegevens en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt, en (4) de op deze website beschikbare grafische voorstellingen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

SEXDAM EN/OF ZIJN RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE VERVAT IN DE GEGEVENS EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE GEGEVENS EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. SEXDAM EN/OF RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIE INFORMATIE VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS SEXDAM EN/OF ZIJN RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE GEGEVENS EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. SEXDAM EN/OF ZIJN RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE DAARIN BESCHREVEN ONDERZOEKEN AANBRENGEN.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt u contact opnemen met info@sexdam.nl.